Bestuur


Het bestuur van de FBE Noord-Holland bestaat in 2021 naast de onafhankelijke voorzitter en een secretaris uit zes personen uit de volgende geledingen:

  • A. Hooijer namens de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Noord-Holland;
  • D. Piëst tot en met 23 september 2021 en vanaf 23 september R. Benoist namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Wildbeheereenheden;
  • A. Tienkamp namens Staatsbosbeheer;
  • M. de Jong namens Stichting Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat;
  • S.F. Griessen namens Hollands Particulier Grondbezit;
  • K.W. Jonker namens de Agrarische Collectieven Noord-Holland

Het bestuur van de FBE Noord-Holland heeft in 2021 achtmaal vergaderd, waarvan enkele malen digitaal vanwege Covid-19. Eén besluit is schriftelijk genomen.

.

shutterstock_1304471266.jpg